Skip Navigation Links
Tết Nguyên Đán
Đại Lễ Phật Đản
Đại Lễ Vu Lan
Lời Phật Dạy
Từ bi trí tuệ
Giác Ngộ
Kinh Sách
Thông tin
Pháp thoại
 
 • Đời sống an lạc

  May 15, 2016 04:51:11 AM
  HT. THÍCH TRÍ QUẢNG Đi tìm sự an lạc trước nhất ta phải nghĩ tới tâm an lạc và thân an lạc, mới tạo được hoàn cảnh an lạc, hay quốc độ an lạc; đó là tiến trình tu tập của đệ tử more…

 • Lương tâm và Phật tâm

  May 15, 2016 04:39:16 AM
  Trên thế gian này, từ cổ chí kim, có nhiều tôn giáo, xuất hiện tồn tại, cho đến ngày nay. Có nhiều tôn giáo, giáo phái tín ngưỡng, thành lập sinh hoạt, more…

 • Bố thí ba-la-mật trong thời hiện đại

  May 15, 2016 04:03:56 AM
  Thiện Ý GN - Phật dạy bố thí mà còn ý nghĩ có người cho, người nhận, và vật thí là chưa rốt ráo vì bố thí mà còn tính toán là bố more…

 • Nghèo khó và thịnh vượng

  May 15, 2016 03:47:01 AM
  Thích Hạnh Tuấn Nghèo khó và thịnh vượng là hai điều kiện khác nhau trong số những sự thực của cuộc sống. Bạn, tôi và những người còn lại trong thế giới này rơi vào một more…

 • Ý nghĩa giáo dục trong đạo Phật

  May 15, 2016 03:34:33 AM
  HT. THÍCH TRÍ QUẢNG Chúng ta nhận thấy khi Phật tử đông, nhưng Phật giáo bị suy đồi vì thiếu người có trình độ hiểu biết lãnh đạo. Và khi Phật giáo hưng thạnh thì more…

 • Bồ tát thiên thủ thiên nhãn

  May 15, 2016 03:10:27 AM
    BỒ TÁT THIÊN THỦ THIÊN NHÃN   TKN.Thích Nữ Chân Liễu   Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn còn có các danh hiệu: Bồ Tát Chuẩn Đề, Bồ more…

 • Ý nghĩa lễ Phật đản - lễ tắm Phật

  May 8, 2016 07:26:58 AM
    Phật Đản và Phật Đạo   Thích Chân Tuệ Phật Học Tịnh Quang Canada   Các câu hỏi liên quan đến Lễ Phật Ðản:   1) Kính mong PHTQ CANADA giải đáp thắc mắc sau more…

 • Phước báo chăm sóc người bệnh

  May 8, 2016 07:10:00 AM
  Quảng Tánh GN - Bệnh tật là một nỗi khổ căn bản của chúng sanh, sanh lão bệnh tử khổ. Hễ có thân thì có bệnh, mà đã bệnh tật đau yếu thì không ai muốn và chẳng more…

 
 
Tháng   Năm   
 
 
 
 
 
Tháng  
Ngày  
Giờ  
 
 

chuaphat.com đăng tải các bài viết về Phật Giáo và hoạt động Phật sự. Với tâm nguyện góp phần vào sự nghiệp hoằng pháp bằng công nghệ thông tin, chúng tôi hoan hỷ hỗ trợ miễn phí về kỹ thuật cho các trang web Phật Giáo.

NỤ CƯỜI BẤT DIỆT
NỤ CƯỜI BẤT DIỆT
TẦM NHÌN GIÁO LÝ PHẬT
Ý NGHĨA CÔNG ĐỨC VÀ PHÚC ĐỨC
XUÂN TRONG ĐẠO PHẬT
BÀN VỀ THIỆN VÀ ÁC
TU TÂM VÀ TU TƯỚNG
GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT
CÁCH XƯNG HÔ TRONG PHẬT GIÁO

web builder  tnWeb.1.54 – © 2009 tinyray