• Bảo hộ và phát triển sự nghiệp của chúng ta

  December 12, 2015 03:07:43 PM
  Hòa thượng Thích Thái Hòa Văn phòng công ty FDI - Sài Gòn Như chúng ta đã biết, bất cứ một tổ chức nào muốn bảo hộ và phát triển sự nghiệp thì phải more…

 • Cách xưng hô trong Phật Giáo

  November 25, 2015 06:26:33 AM
  Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ   Trong khóa nghiên tu an cư mùa hạ năm 2005, tại Tổ đình Từ Quang Montréal, Canada, các thắc mắc sau đây được nêu lên trong phần tham luận: 1) more…

 • Tu tâm và tu tướng

  November 25, 2015 05:55:46 AM
  TK THÍCH CHÂN TUỆ I. Mở đề II. Khai triển: 1. Tu tướng là thế nào? 2. Tu tâm là thế nào? 3. Vài trường hợp tiêu cực: Tu tướng không tu tâm. Tu tâm không tu more…

 • Bàn về Thiện và Ác

  November 25, 2015 04:18:06 PM
  Thích Chân Tuệ Theo từ điển, ác có nghĩa là hành động, lời nói hay ý nghĩ xấu, thường gây tai họa, đau khổ cho chính mình, cho người khác, hoặc cho cả hai, khiến more…

 • Xuân trong đạo Phật

  November 25, 2015 05:06:28 AM
  HT. THÍCH TRÍ QUẢNG Đức Phật dạy rằng Phật pháp bất ly thế gian giác; vì vậy, có thể nói Xuân trong đạo Phật cũng là Xuân trong cuộc đời; từ đó nhìn thẳng vào more…

 • Ý nghĩa công đức và phúc đức

  November 25, 2015 11:57:55 AM
  Chính Trực Khi làm các Phật sự, chúng ta thường nghĩ là được nhiều công đức và thường được tán dương đã làm được vô lượng công đức, cho nên cứ tiếp tục more…

 • Tầm nhìn giáo lý Phật

  November 25, 2015 04:37:41 AM
  HT.Thích Trí Quảng NSGN - Có thể khẳng định rằng giáo lý Phật từ nguyên thủy đến ngày nay mang tính chất xuyên suốt, không phải giáo lý Nguyên thủy riêng, more…

 • Nụ cười bất diệt

  November 25, 2015 04:22:35 AM
  HT. Thích Thanh Từ Trong thời gian yên tu, một hôm bỗng dưng chúng tôi cảm thông được nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi tượng đức Phật và nụ cười tạm biệt của các Thiền sư khi từ more…

 
 
Tháng   Năm   
 
 
 
 
 
Tháng  
Ngày  
Giờ  
 
 

chuaphat.com đăng tải các bài viết về Phật Giáo và hoạt động Phật sự. Với tâm nguyện góp phần vào sự nghiệp hoằng pháp bằng công nghệ thông tin, chúng tôi hoan hỷ hỗ trợ miễn phí về kỹ thuật cho các trang web Phật Giáo.

NỤ CƯỜI BẤT DIỆT
NỤ CƯỜI BẤT DIỆT
TẦM NHÌN GIÁO LÝ PHẬT
Ý NGHĨA CÔNG ĐỨC VÀ PHÚC ĐỨC
XUÂN TRONG ĐẠO PHẬT
BÀN VỀ THIỆN VÀ ÁC
TU TÂM VÀ TU TƯỚNG
GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT
CÁCH XƯNG HÔ TRONG PHẬT GIÁO

build website  tnWeb 1.54 – © 2010 tinyray